the blog

Latest news.
Sự kiện – Bản tin Visual tháng 03/2016
Sự kiện – Bản tin Visual tháng 03/2016

31 March 2016

Vietnam Expo 2016

expo_IANU

Thời gian: 13 – 16/04/2016

Địa điểm: Hà Nội

Đơn vị tổ chức: Bộ Công Thương Việt Nam

Xem thêm

 

Vietnam Manufacturing Expo

f0ff68a238f972fd3cab4f29bed5a694_manufacturing_expo_07032014_041156

Thời gian: 06 – 08/04/2016

Địa điểm: Hà Nội

Đơn vị tổ chức: Reed Tradex

Xem thêm

 

SIAL (Hội chợ ẩm thực Châu Á tại Thượng Hải)

Sail_China_Event

Thời gian: 11 – 14/04/2016

Địa điểm: Thượng Hải

Đơn vị tổ chức: COMEXPOSIUM Group

Xem thêm

 

China Green Food & Organic Food Expo

organic-food

Thời gian: 14 – 16/04/2016

Địa điểm: Bắc Kinh

Đơn vị tổ chức: Beijing Shibowei International Exhibition Group

Xem thêm

 

Experiential Marketing summit 2016

EMS-Keynote-Slider-1280x700

Thời gian: 04 – 06/05/2016

Địa điểm: Colorado, Mỹ

Đơn vị tổ chức: Event Marketer

Xem thêm

 

PSI Promotion World

IMG_9377_DCE

Thời gian: 26 – 28/04/2016

Địa điểm: Hanover, Đức

Đơn vị tổ chức: Deutsche Messe

Xem thêm

  • Bài viết liên quan