Tag Archives: identity

Tập đoàn Siemens công bố nhận diện thương hiệu mới
Tập đoàn Siemens công bố nhận diện thương hiệu mới

30 May 2016

Trùng với dịp kỷ niệm 200 năm ngày sinh của người sáng lập Werner von Siemens (1816-2016), Tập đoàn Siemens tiến hành công bố nhận diện thương hiệu mới...

Read more