Tag Archives: sự kiện

Sự kiện tháng 06/2016
Sự kiện tháng 06/2016

22 May 2016

Hội chợ Triển lãm “Tôn vinh hàng Việt” 2016 Thời gian: 10 – 14/6/2016 Địa điểm: Nhà Thi Đấu Thể Dục Thể Thao Phú Thọ, 01 Lữ Gia, P....

Read more

Sự kiện tháng 05/2016
Sự kiện tháng 05/2016

29 April 2016

The 8th International Gifts, Premium & Stationery 2016 Fair Thời gian: 17 – 19/05/2016 Địa điểm: Kuala Lumpur, Malaysia Đơn vị tổ chức:  Malaysian Gifts and Premium Association Federal...

Read more